Qiyaam ul-Layl

Qiyaam ul-Layl betekent letterlijk het “staan in de nacht”. Hiermee beduidt het de nacht door te brengen - al is het maar één uur van de nacht - in het aanbidden van de Schepper Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dit kan in de vorm van het gebed, het lezen van de heilige Koran, het prijzen van Allah Subhanahu Wa Ta'ala (tasbieh), het gedenken van Allah Subhanahu Wa Ta'ala (zikr) of andere daden van aanbidding. De Qiyaam ul-Layl is een sterk aangeraden sunnah aangezien het een handeling is die de Profeet, vrede zij met hem, altijd verricht heeft. 

 

Voor de Qiyaam ul-Layl is het niet verplicht dat je eerst geslapen moet hebben om vervolgens midden in de nacht over te gaan tot aanbidding. De Qiyaam ul-Layl kan dus al plaatsvinden voor het slapen gaan.

 

De Qiyaam ul-Layl wordt gezien als een hulpmiddel die zeer effectief is bij het onder controle brengen van de ego van de mens. Het ’s nachts wakker blijven voor het aanbidden van de Schepper druist in tegen de ego van de mens die juist op dat moment wilt rusten. Het is ook een vorm van zelfdiscipline creëren en het speelt een grote rol bij het versterken van je imaan (innerlijke geloofsovertuiging).

De Qiyaam ul-Layl is zeer zegenrijk en staat bekend om de hoge status en de grote beloning ervan. Stichting Hijaz Gemeenschap organiseert tijdens de heilige maand Ramadan de Qiyaam ul-Layl in samenwerking met diverse moskeeën. Houdt onze agenda in de gaten voor de data en locaties. U bent van harte welkom deze bijeenkomsten bij te wonen.