Missie en Visie

Hijaz Gemeenschap is een stichting die zich inzet voor een betere samenleving waarbij dienstbaarheid aan de medemens centraal staat. Haar motivatie vindt oorsprong in de Islam en de liefde welke hiermee van de Schepper ontvangen en uitgedragen kan worden. Hijaz Gemeenschap is een op zichzelf staande organisatie welke zich in haar werk niet beperkt door ras, geloofsovertuiging, geslacht, cultuur etc.

 

“De mens” en dus ook sociale, maatschappelijke ontwikkeling van het individu staat centraal. Deze ontwikkeling proberen wij te stimuleren door individuen te leren kritisch naar hun leven, en de keuzes die zij maken, te kijken en door het verrijken van het menselijk karakter door middel van, onder andere, beschaafd en respectvol gedrag.

 

Stichting Hijaz Gemeenschap is op verschillende manieren actief in de Nederlandse samenleving. Enerzijds door middel van projecten waarbij het individu centraal staat, anderzijds door middel van projecten die haar vrijwilligers tussen verschillende groepen in de samenleving plaatst. Meer informatie over onze projecten vindt u hier.